Vol 5, No 2 (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.24235/oasis.v5i2

Table of Contents

Articles

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR’AN SURAT AL-HUJURAT DAN LUQMAN: KAJIAN TAFSIR TARBAWI PDF
Muhammad Ichwanuddin 1-17
HUBUNGAN PENDIDIKAN KEDISIPLINAN DAN RELIGIOSITAS DENGAN PERILAKU AGRESIF SISWA PDF
Muhammad Azis Husnarrijal 18-32
INTERNALISASI PAHAM KESALEHAN DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA CYBERCULTURE PDF
Muhammad Candra Syahputra, Dewi Puspo Rini 33-41
ANALISIS PENGARUH GAME ONLINE TERHADAP PERILAKU KEAGAMAAN REMAJA PDF
Fauziah Mar'ie, Eni Fariyatul Fahyuni 42-52
PENGAJARAN AGAMA DI PESANTREN SALAF PUTRI APIK (ASRAMA PENDIDIKAN ISLAM KUDUS) PDF
Azra Batrisyia, Siti Rohmah Soekarba 53-68
PERAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBERIKAN PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH DI MASA PANDEMI PDF
Tutik Nurul Janah, Abdul Ghofarrozin 69-83
HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN DENGAN PROFESIONALISME GURU DALAM MENJAWAB TANTANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA INDUSTRI 4.0 PDF
Lia Rosita Dewi 84-98