Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan KESENIAN BRAI, WARISAN BUDAYA LELUHUR CIREBON Abstract   PDF
Ikfal Al Fazri, Hajam -
 
Vol 2, No 2 (2016) KONSEP MAQAMAT DAN AHWAL DALAM PERSPEKTIF PARA SUFI Abstract   PDF
IBNU FARHAN
 
Vol 2, No 1 (2016) KONSEP METAFISIKA EMMANUEL LÉVINAS Abstract   PDF
Ahmad Jauhari
 
Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan KONSEP PLURALISME AGAMA MENURUT DJOHAN EFFENDI Abstract   PDF
Rif’at Husnul Ma’afi, Alvin Qodri Lazuardy
 
Vol 6, No 1 (2020): Juli, 2020 KRITIK TERHADAP ADAPTASI BUDAYA SEBAGAI JALAN MASUKNYA ISLAM DI TANAH JAWA Abstract   PDF
Humar Sidik
 
Vol 3, No 2 (2017) MAKNA FILOSOFIS DALAM PAGELARAN KESENIANSINTREN DI SANGGAR SEKAR INSANI CIREBON Abstract   PDF
Eka Wati
 
Vol 6, No 2 (2020): Desember 2020. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan Maqamat dalam Tasawuf dan Delapan Jalan Kebenaran dalam Spiritualitas Buddha (Studi Komparatif) Abstract   PDF
Rif’at Husnul Ma’afi, Najib Abdussalam
 
Vol 6, No 2 (2020): Desember 2020. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan MAURICE MERLEAU-PONTY AND THE RESULTS OF HIS THOUGHTS Abstract   PDF
Ali Mursyid Azisi
 
Vol 6, No 2 (2020): Desember 2020. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan Membumikan Tuhan: Telaah Konsepsi Sufistik Wahdat al-Wujud dalam Lokus Perilaku Sosial Kemanusiaan Abstract   PDF
A Syatori
 
Vol 2, No 1 (2016) MENJADI MANUSIA BAIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA KEUTAMAAN Abstract   PDF
Iffan Ahmad Gufron
 
31 - 40 of 85 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>